Oppdrettermøte juni 2019


Avlsrådet planlegger oppdrettermøte i juni 2019 i forbindelse med NKK Sandefjord og etterlyser medlemmes ønsker til temaer for diskusjon på dette møtet.

Forslag kan sendes til post@dansksvenskgardshund.no

På oppdrettermøtet er alle klubbens medlemmer velkomne, oppdrettere, hannhundeiere og andre interesserte.

Dato, klokkeslett og sted for møtet blir publisert når det nærmer seg.

Tilbake