Retningslinjer for avl/oppdrett

 Følgende retningslinjer gjelder for avl/oppdrett:

 • Begge avlsdyr må ha HD-status A, B eller C.
 • Avlsdyrenes samlede HD-indeks bør være over 200.
 • Begge avlsdyrene skal være stilt på minst én offisiell utstilling. Begge avlsdyr må minst ha 2. premie (very good).
 • Tispen bør ha fylt 2 år før parring.
 • Klubbens anbefalte avkom pr. avlshannhund er 45 stk. 
 • Oppdretter må innestå for at kullets foreldre er friske og sunne.
 • Oppdretter plikter å gjøre kjøperen oppmerksom på feil og mangler ved valpen.(jfr. NKK’s retningslinjer).
 • Alle valper skal ha gjennomgått ormekur og leveres med veterinærattest, og NKK’s kjøpekontrakt.
 • Valpene skal ikke leveres før etter åtte ukers alder.
 • Oppdretteren må sende inn rapportskjema om alle sine kull til sunnhetsrådet.
 • Oppdrettere forplikter seg til å følge NKKs retnngslinjer for avl og oppdrett. 

 

 Selv når ovenstående regler er fulgt, er ansvaret for kvaliteten på hver enkelt valp helt og holdent oppdretterens.

 

HDindeks (avlsverdi for HD)

Avlsarbeidet gjennom en lang rekke år har gitt liten reduksjon av forekomsten av HD hos de fleste av rasene, selv om det i overveiende grad kun er brukt HDfrie hunder i avl i de fleste raser. Utvalg av avlsdyr har i det alt vesentlige foregått på bakgrunn av hundens egen HDstatus.

 

For å få et bedre verktøy i avlsarbeidet, innførte NKK i oktober 2008 en rasespesifikk HDindeks basert på den såkalte BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) og en såkalt Animal Modell (AM). Mer informasjon om dette finnes i Hundesport 1112/2008s 8687; informasjon er også tilgjengelig på nkk.no.

 

I beregningen av HDindeks tas det hensyn til alt kjent slektskap mellom hundene i NKKs database (DogWeb). Individets indeks gir følgelig et mye bedre mål for hunden risiko for å nedarve HD til sine avkom enn kun hundens eget HDresultat. Indeksen forteller oss altså mye om hvordan hunden er genetisk og følgelig avlsmessig mht HDegenskaper i forhold til rasens gjennomsnitt. I flere raser kan en hund med Chofter ha langt bedre HDindeks enn enkelte med Ahofter.

 

Det er laget en relativ HDindeks for hver rase ut i fra en genetisk base som består av rasens hunder med kjent HDstatus som er 27 år på det tidspunktet indeksen beregnes. Denne gjennomsnittlige indeksen oppdateres hvert år. Gjennomsnittlig HDindeks for den genetiske basen for en rase = 100.